Lincoln

Lincoln Star Concept xem trước Tương lai điện của thương hiệu

Lincoln Star Concept xem trước Tương lai điện của thương hiệu

Giống như các thủy thủ thời xưa sử dụng Sao Bắc Đẩu hoặc các chòm sao khác nhau để hướng dẫn họ đến đích, vì vậy hầu hết các kế hoạch dài hạn đều cần một ý tưởng, một tia lửa hoặc trong trường hợp của xe Lincoln là một chiếc xe ý tưởng. Đầu năm nay, Lincoln đã hứa rằng hãng sẽ cung cấp 3 chiếc EV mới trong dòng sản phẩm của mình vào năm 2025, với kế hoạch chạy hoàn toàn bằng điện sớm nhất là vào năm 2030. Lincoln Star Concept là cái nhìn đầu tiên…
Read More